เรียนและเล่นให้เพลิดเพลินเจริญใจ

(Play and Learn to happy life)

ณรงค์ บวบทอง1 VHDL
1.1 ตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนวิชา VHDL


2 PicoBlaze
2.1 ตัวอย่างการใช้งาน PicoBlaze


3 MicroBlaze
3.1 ตัวอย่างการใช่ MicroBlaze


4 ไมโครโปรเซสเซอร์
4.1 การใช้งานจอแอลซีดีของโทรศัพท์มือถือ Nokia 3310
4.2 การใช้ PIC16F887 กับ DS18B20
4.3 8x8 Led Dot Matrix Thermometer using The PIC16F887
4.4 8x8 Led Dot Matrix Thermometer using PSOC Microcontroller


5.PSoC Microcontroller

PSoC (Programmable System-on-Chip) is a family of mixed-signal arrays made by Cypress Semiconductor, featuring a microcontroller and configurable integrated analog and digital peripherals. PSoC is a software configured, mixed-signal array with a built-in MCU core. The core is a Cypress proprietary, 8-bit Harvard architecture design called the M8C. PSoC has three separate memory spaces: paged SRAM for data, Flash memory for instructions and fixed data, and I/O Registers for controlling and accessing the configurable logic blocks and functions. The device is created using SONOS technology (wikipedia). The example projects are described in the following web page.
5.1 ตัวอย่างการใช้งาน PSoC (PSoC Example Projects) สำหรับผู้เริ่มต้น
5.2 Using the PSoC Microcontroller with RFID Module


6 Robot
6.1 ข้อแนะนำเกี่ยวกับ Robot และฟังก์ชั่นใน Robot.h