การใช้งานสายโปรแกรมแบบ USB

การใช้งานสายโปรแกรมบอร์ด CPLD ผ่านทางพอร์ท USB มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. การติดตั้ง Driver ของสายโปรแกรม
 2. การเตรียมไฟล์สำหรับจัดวงจรภายใน CPLD (Configuration file)
 3. การโปรแกรมไฟล์ลงชิพ CPLD

ารติดตั้ง Driver ของสายโปรแกรม

 1. Download ไฟล์ usb_jtag.zip
 2. ให้คัดลอกโฟลเดอร์ usb_jtag ไปใว้ยังไดรว์ และโฟลเดอร์ที่ต้องการ   
 3. ต่อสาย USB เข้ากับพอร์ท USB ของคอมพิวเตอร์และบอร์ดโปรแกรม
 4. เมื่อคอมพิวเตอร์ถามหาไดรเวอร์  ให้ใช้วิธีบอกเฉพาะเจาะจงลงไปที่ไฟล์  เmchpcdc.inf ในโฟลเดอร์ inf  ที่เก็บใว้  (วิธีการบอกให้ดูจากการติดตั้งไดรเวอร์ จากเว็บทั่วๆไป) 

ารเตรียมไฟล์สำหรับจัดวงจรภายใน CPLD (Configuration file)

เนื่องจากการโปรแกรมลงชิพด้วยสาย USB JTAG นี้ ไม่ได้ใช้ไฟล์ .jed (JEDEC)  แต่ต้องใช้กับไฟล์ xsvf (Xilinx Serial Vector Format)  โดยมีขั้นตอนสร้างดังนี้ เมื่อทำการ Implement  ให้คลิกเปิดคำสั่ง Option Implementation tools แล้วเลือก Generate SVF/XSVF/STAPL File 

เมื่อสั่ง Run  โปรแกรม iMPACT จะถามชนิดของไฟล์ที่ต้องการให้สร้าง   ให้ติก Prepare a Boundary Scan File แล้วเลือก XSVF

คลิก Finish

เมื่อปรากฎหน้าต่าง Create a New XSVF File ให้ตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิก Save

 

คลิก OK

เมื่อปรากฎหน้าต่าง Add Device ให้หาชื่อไฟล์ xc9572xl.bsd (ไฟล์บอกเป็นอุปกรณ์ XC9572XL) ชึ่งอยู่ในโฟลเดอร์  C:\Xilinx\xc9500xl\data  แล้วคลิก Open

เมื่อปรากฎหน้าต่างโปรแกรม iMPACT  

ให้คลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Assign New Configuration File  แล้วเลือกชื่อไฟล์ .jed ของโปรเจคที่สร้าง  หลังจากนั้น คลิกขวาอีกครั้งเลือกคำสั่ง Program

 เมื่อสิ้นสุดการโปรแกรมจะได้ไฟล์ .xsvf

ารโปรแกรมไฟล์ลงชิพ CPLD
 1. ต่อสายดาวน์โหลด USB เข้ากับ บอร์ดทดลอง CPLD และเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าบอร์ดทดลอง
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ xsvfProgrammer.exe ในโฟลเดอร์ xsvfProgrammer   
 3. เมื่อปรากฎหน้าต่าง XSVF-Player ให้เลือก Con port (ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ติดตั้งให้เป็น Com อะไรโดยดูได้จาก Device Manager  ใน XP คลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties เลือก Hardware เลือก Device Manager แล้วดูที่รายการ Com port)
 4. คลิก Browse เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ
 5. คลิก Start

 • Download คู่มือจากบริษัท APEX

  Web page Power by
  Free Visual HTML Editor
  Free HTML Editor