การเปิดโปรเจค การสร้างโมดูลใหม่และการสังเคราะห์
การ Implement และการโหลดข้อมูลลง RAM ของ FPGA
การสร้างไฟล์สำหรับโหลดลง ROM