สำหรับผู้ที่ต้องการทำโครงงานลองสำรวจว่ามีความชอบในสิ่งต่อไปนี้อยู่หรือไม่
  1. อ่านหนังสือมากๆ อ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
  2. เล่น Internet เป็น แต่เล่นเกมเป็นน้อยๆหน่อย
  3. ไมโครโปรเซสเซอร์
  4. ภาษาซี
  5. Digital Circuit Design
  6. VHDL
  7. Web Service
  8. TCP/IP

หมายเหตุ ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องที่เขียนใว้ แต่พอให้รู้บ้างว่ากำลังพูดกันเรื่องอะไร ในหัวข้อที่จะทำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หัวข้อโครงงานที่ผ่านมาและกำลังทำอยู่

เวปไซด์ที่น่าสนใจ

  1. AVR Student Projects More student projects on AVR at Cornell University by Bruce R. Land.
  2. Build Your Own Microcontroller Projects by Wichit Sirichote, epartment of Applied Physics, Faculty of Science,KMITL, Bangkok 10520, THAILAND