โครงงานย่อย วิชา VHDL ปี 2555
'

คำสั่ง ให้นักศึกษาออกแบบวงจรต่อไปนี้ด้วยภาษา VHDL แล้วสร้างบน FPGA เบอร์ XC3S200-5TQ144 โดยใช้ ซอฟท์แวร์ทูล Xilinx – ISE 9.2i เมื่อนักศึกษาทำเสร็จให้นำส่งพร้อมอธิบายโค๊ดทั้งหมด


1. นาฬิกาจับเวลา โครงสร้างของนาฬิกาจับเวลามีลักษณะตามรูปที่ 1 ประกอบด้วยแอลอีดี 7 ส่วนสำหรับแสดงค่าเวลามีหน่วยเป็น วินาที แสดงค่าได้ตั้งต่ 000.0 วินาที จนถึง 999.9 วินาที

รูปที่ 1


2. เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ DS18B20 ซึ่งใช้การเชื่อมต่อแบบ 1–Wire และภาคควบคุมตามรูปที่ 2


รูปที่ 23. VGA Controller วงจรควบคุมการแสดงผลของจอ VGA


รูปที่ 3Copyright © 2008 Narong Buabthong. Designed by Beetle