การทดลอง

หัวข้อ
เอกสาร โปรแกรม
การทดลองที่ 1 การเคลื่อนย้ายข้อมูล ใบงาน ASM
การทดลองที่ 2 คณิตศาสตร์และตรรก ใบงาน ASM
การทดลองที่ 3 การแปลงรหัส ใบงาน ASM
การทดลองที่ 4 การค้นหาข้อมูลและการเรียงข้อมูล ใบงาน ASM
การทดลองที่ 5 การติดต่อกับพอร์ทไอโอ ใบงาน ASM
การทดลองที่ 6 การจัดการข้อมูลแบบบิต ใบงาน ASM
การเขียนโปรแกรมลงชิพ AT89C2051 (จาก Wichit Sirichote) ใบงาน Ezdl4.exe
การทดลองที่ 7 การโปรแกรมภาษาซี ใบงาน C 1 C 2
การทดลองที่ 8 I/O Port ใบงาน C
การทดลองที่ 9 Keyboard-SP ใบงาน C
การทดลองที่ 10 Interrupt ใบงาน my-lib2.h
การทดลองที่ 11 วงจรนับและจับเวลา ใบงาน C
การทดลองที่ 12 พอร์ทอนุกรม ใบงาน C1 C2
การทดลองที่ 13 การใช้ Analog to Digital ของ T89C51AC2 ใบงาน C
การทดลองที่ 14 การใช้ EEPROM ของ T89C51AC2 ใบงาน C
การทดลองที่ 15 วงจรนับความถี่ ใบงาน C
การทดลองที่ 15 วงจรนับความถี่ ใบงาน C
การใช้ UVision2 เอกสาร -
การใช้ UVision2 สำหรับภาษา C เอกสาร -
การสร้างไลบรารี่สำหรับภาษา C บน UVision2 เอกสาร -


การทดลองที่ 7


การทดลองภาษาซีจะใช้วงจรในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 สำหรับการทดลองที่ 10 ใช้วงจรบัฟเฟอร์ในรูปที่ 3
กลับสู่เมนู

วงจรที่ 1


เปลี่ยนจาก LED แบบดวงเดี่ยว เป็น LED 7 ส่วน

วงจรที่ 2


วงจรที่ 3 RS232 Buffer

การทดลองที่ 9เมื่อตั้งค่าที่ dip sw ( 0 - 9) แล้วกดสวิทช์ที่พอร์ท P3.7 ซีพียูจะนับถอยหลังเป็นวินาที
กลับสู่เมนู


การทดลองที่ 10


การทดลองเกี่ยวกับพอร์ทอนุกรมนี้ ต้องใช้โปรแกรมรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ทอนุกรมบนเครื่องพีซีเป็นตัวทดสอบ ในที่นี้ใช้โปรแกรม Hyper Terminal บนwindows เป็นตัวช่วยตรวจสอบ


ตัวอย่างที่ 1 ใช้วงจรในรูปที่ 1 เมื่อกดแล้วปล่อย Push button sw ซีพียูจะส่งข้อมูลออกไปที่พอร์ทอนุกรมตามรูปตัวอย่างที่ 2 . ใช้วงจรในรูปที่ 1 เมื่อผู้ใช้กดแป้นคียบอร์ดบน PC ที่รันโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลออกทางพอร์ทอนุกรม ซีพียู จะรับตัวอักษณนั้นแล้วส่งกลัมาพีซีพร้อมกับรหัส ASCII นอกจากนี้ยังแสดงค่ารหัส ASCII ออกที่ LED
กลับสู่เมนู

กลับสู่เมนู