แบบฝึกหัดเรื่องการอินเตอร์เฟสกับ 8255 PPI
 1. จากโลจิกไดอะแกรมในรูปที่ 1 ให้อธิบายว่า 8255 แต่ละตัว อยู่ที่ตำแหน่งใดในพื้นที่หน่วงความจำของ 8051

  Datasheet ของ 74138


  รูปที่ 1

 2. จากโลจิกไดอะแกรมในรูปที่ 2 ให้ออกแบบวงจรใน กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ 8255#1 อยู่ที่ตำแหน่ง 9644H - 9647H และ 8255#2 อยู่ที่ 9648H - 964BH (

  Datasheet ของ Digital Comparator


  รูปที่ 2

 3. จากข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อกำหนดการทำงานของ 8255#1 ให้ทุกพอร์ท (A, B และ C) เป็นพอร์ทอินพุท ส่วน 8255#2 ทุกพอร์ท (A, B และ C) เป็นพอร์ทเอาท์พุท