74138 Decoder/Demultiplexer


รายละเอียด

วงจรถอดรหัส แบบ 3 ออก 8 เป็นวงจรถอดรหัสเลขไบนารีของอินพุท C B และ A ให้เป็นสัญญาณเลขฐาน 8 (เอาท์พุท Y7 ถึง Y0) คือในแต่ละค่าของอินพุท จะให้เอาท์พุท Y เป็นโลจิก 0 เพียง เอาท์พุทเดียว โดยเป็นเอาท์พุทที่ตรงกับค่าเลขไบนารีทางอินพุท C B A เท่านั้น ทั้งนี้สัญญาณ Enable ต้องถูกต้องด้วยคือ G1 = 1 G2A = 0 และ G2B = 0

ตารางการทำงาน

โลจิกไดอะแกรม