เอกสารประกอบการเรียน ไมโครโปรเซสเซอร์ (AVR)


รายการที่
รายการ
เอกสาร
1
เค้าโครงการสอน
สไลด์2
3
ไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ที่ใหน
สไลด์
4
บทนำ
สไลด์
5
SiCo
สไลด์
6
ไฟล์ SiCo
ไฟล์ SiCo ที่เขียนด้วย Logic work
7
เอกสารคำสอน SiCo1
สไลด์
8
เอกสารคำสอน SiCo2
สไลด์
9
เอกสารคำสอน SiCo3
สไลด์
10
AVR-architecture-1
สไลด์
10-1
- วิดีโอสถาปัตยกรรม AVR
วิดีโอ
11
AVR-architecture and Instruction
สไลด์
11-1
- วิดีโอการทำงานและคำสั่งของ AVR
วิดีโอ
12
AVR assembly
สไลด์
12-1
- วิดีโอภาษาแอสเซมบลี้ของ AVR
วิดีโอ
13
AVR AssemblerUser Guide
PDF
14
ตัวอย่างโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี่ 1
สไลด์
15
ตัวอย่างโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี่ 2
สไลด์
16
GCC สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
สไลด์
17
ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี
PDF
18
ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C บน VMLAB
web
-ครึ่งภาคหลัง
19
Peripheral
สไลด์
20
การอินเตอร์รัพท์
สไลด์
21
Timer/Counter
สไลด์
22
การสื่อสารแบบอนุกรม
สไลด์
23
A2D และ D2A
สไลด์
24
หน่วยความจำ
สไลด์
25
LCD Interface
สไลด์
26
สถาปัตยกรรม Arduino
สไลด์
27
ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ของ Arduino 1
28
ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ของ Arduino 2
29
ตัวอย่างโปรแกรม ภาษา C บน Arduino
pdf
ข้อมูลที่น่าสนใจ
1
AVR Instruction Set
PDF
2
Datasheet ATmega168
PDF
3
Datasheet ATMEGA8A
PDF
4
Download AVR Studio5
www
5
แนะนําการใช้โปรแกรม Astudio4 (AVR assembler) จาก ETT
www
6
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียน
www