วงจรแสดงผลแอลอีดี 7 ส่วน 4 หลักแบบที่ 1

เป็นวงจรสำหรับใช้แสดงผลเลขฐานสิบหกขนาด 4 หลักออกที่แอลอีดี 7 ส่วน 4 หลัก แบบมัลติเพลกซ์ โดยเลขฐานสิบหกแต่ละหลักป้อนด้วยเลขฐานสองขนาด 4 บิต สัญญาณของระบบประกอบด้วย
และบล็อกไดอะแกรมของระบบประกอบด้วยวงจรแสดงผลแอลอีดี 7 ส่วน 4 หลักแบบที่ 1

การทำงาน

4x4 Line Multiplexer

เป็นวงจรเลือกข้อมูลแบบ 4 ชุด แต่ละชุดเป็นข้อมูล 4 บิต มีอินพุทเป็น N3 N2 N1 และ N0 เอาท์พุทเป็น B ตัวเลือกสัญญาณเป็น S1 S0 การทำงานเป็นดังนี้

ตารางที่ 1 การทำงานของ 4x4 Line Multiplexer
S1 S0 เอาท์พุท B(3:0)
0
0
N0(3:0)
0
1
N1(3:0)
1
0
N2(3:0)
1
1
N3(3:0)

7-segment Decoder

วงจรถอดรหัส จากรหัสไบนารี (0000B ถึง 1111B ) เป็นรหัสแอลอีดี 7 ส่วน แบบคอมมอนแคโถด

2-Bits Binary Counter

วงจรนับเลขไบนารีแบบ 2 บิต

2-to-4 Line Decoder

วงจรถอดรหัส 2 line เป็น 4 line การทำงานเป็นดังนี้

ตารางที่ 2 การทำงานของ 4-line Decoder
S1 S0 dig(3) dig(2) dig(1) dig(0)
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1

Clock

เป็นสัญญาณนาฬิกาของระบบใช้เพื่อควบคุมการแสดงผลของแอลอีดีมีความถี่ 200 Hz

ตัวอย่างการทดสอบ

ใช้ระบบตามรูป

วงจรทดสอบการแสดงผลแอลอีดี 7 ส่วน 4 หลักแบบที่ 1

ภาษา VHDL

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

บอร์ดทดลอง Spartan3